สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ยะลา รับสมัครงานราชการ วุฒิ ปวส. ทุกสาขา

0
8100
กรมส่งเสริมการเกษตร

งานราชการ ยะลา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิปวส. ทุกสาขาวิชา โดยผู้ที่มีสอบผ่านการคัดเลือก และได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการ ยะลา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตรงานราชการ ยะลา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

การรับสมัครงานราชการ ยะลา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ยะลา ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

จังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา และทางเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา http://www.moac-info.net/yala/

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการ ยะลา