สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์ รับสมัครงาน 13 ตำแหน่ง 45 อัตรา

0
1799

สมัครงานราชการ 2559

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 45 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ 2559 ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับแนบท้ายประกาศ และสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สมัครงานราชการ 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
 5. เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
 7. วิทยากรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 8. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 9. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
 10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 11. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 13. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การสมัครงานราชการ 2559

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ 2559 สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชการ