สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 18 อัตรา

0
1445
สำนักงานคณะกรรมการผู้แทนราษฎร

ประกาศรับสมัครงานราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ และปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในตำแหน่งต่างๆ รวม 6 ตำแหน่ง 18 อัตรา ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

สำหรับบุคคลที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ ตามประกาศดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานคณะกรรมการผู้แทนราษฎรประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ผู้สื่อข่าว  จำนวน 3 อัตรา

  2. ช่างภาพโทรทัศน์  จำนวน 1 อัตรา

  3. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ  จำนวน 9 อัตรา

  4. ผู้ประสานงานด้านรายการโทรทัศน์  จำนวน 1 อัตรา

  5. เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับภาพ (Switcher)  จำนวน 2 อัตรา

  6. เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง  จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ และปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>งานราชการที่เปิดสอบ