สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปวช./ป.ตรี/ป.โท 38 อัตรา รับถึง 7 ก.พ.

0
740

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 38 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ป.ตรี/ป.โท สำหรับผู้ที่สนใจสมัครลูกจ้างราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครลูกจ้างราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  3. เศรษฐกร จำนวน 34 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครลูกจ้างราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครลูกจ้างราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>

สมัครนักบัญชี

สมัครนักวิชาการพัสดุ

สมัครเศรษฐกร

สมัครเจ้าพนักงานธุรการ