สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 20 มี.ค.-10 เม.ย.

0
447

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน และแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิปวส. ในส่วนของผู้สนใจงานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 ่มีนาคม – 10 เมษายน 2563

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบข้าราชการ