สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบงานราชการ 2559 วุฒิปริญญาตรี

0
1116

งานราชการที่เปิดสอบ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา  โดยผู้สอบผ่านการคัดเลือก และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จะได้อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สมาชิกท่านใด สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตำแหน่งนี้ ให้สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์
  2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

การรับสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 258 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน