สมัครงานราชการ!!! สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
1418

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กันยายน 2565

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  • เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
  • พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กันยายน 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ