สำนักงาน กปร. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 23 ธ.ค.- 6 ม.ค. 63

0
1927

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยผู้ที่สนใจสอบพนักงานราชการ สำนักงาน กปร. ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563

สอบพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
  3. นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบพนักงานราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบพนักงานราชการ สำนักงาน กปร. ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบพนักงานราชการ