สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 35 อัตรา (ไม่ต้องผ่าน ภาค ก)

0
519

ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงาน กศน. ทั้งประเภทสายวิชาการ และประเภททั่วไป ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 35 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบราชการ กศน. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564

สอบราชการ กศน.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
 5. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา
 7. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 8. มัณฑนากรปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 9. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
 10. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
 12. เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน  จำนวน 6 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
 14. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
 15. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
 16. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
 17. นายช่างภาพปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบราชการ กศน.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบราชการ กศน. ตามประกาศรับสมัครสอบราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงาน กศน. ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบราชการ กศน.