สำนักงาน ก.พ. รับสมัครงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 5 ตำแหน่ง

0
99

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) กำลังเปิดรับบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดสำนักงาน ก.พ. คุณวุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 5 ตำแหน่ง

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 ตแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สามารถเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งไม่รวมถึงผู้ที่หมดระยะเวลารับทุน ลาออกจากทุน หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน

การรับสมัครงานราชการ

ผู้มีความประสงค์สมัครงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ตามลิงก์แนบท้ายประกาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>สมัครงานราชการ