สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนักพัฒนาระบบราชการ วุฒิป.โท/เอก 100 อัตรา 19 ธ.ค.62 – 21 ม.ค. 63

0
4108

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัคร คัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะครบครัน ซึ่งใช้เวลาในการร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน และผู้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้สำเร็จจากโครงการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการต่างๆ

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานระบบพัฒนาราชการ ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2562 – 21 มกราคม 2563

งานพัฒนาระบบราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักพัฒนาระบบงานราชการ จำนวน 100 อัตรา

วิธีสมัครงานพัฒนาระบบราชการ

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานพัฒนาระบบราชการ สำนักงานก.พ.ร. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 21 มกราคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงาน ก.พ.ร. ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานระบบพัฒนาราชการ