สำนักงาน ก.พ.เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ “นักทรัพยากรบุคคล” วุฒิป.โท 5 ตำแหน่ง 1-25 พ.ย.

0
116

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล วุฒิปริญญาโท จำนวน 5 ตำแหน่ง ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบ ก.พ. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2562

สมัครสอบ ก.พ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

วิธีสมัครสอบ ก.พ.

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ก.พ. สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครสอบ ก.พ.