สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี 50 อัตรา

0
2928
สำนักงาน ปปช.

งานราชการที่เปิดสอบ วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สายงานปราบปรามการทุจริต วุฒิปริญญาตรี จำนวน 50 อัตรา โดยผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. อัตรา 6,000 บาท

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดูรายละเอียดตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบได้จากลิงก์แนบท้ายเอกสาร และสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงาน ปปช.สมัครงาน สำนักงาน ป.ป.ช.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ขั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการดำเนินคดีในศาล หรือการให้ความเห็นทางกฏหมายตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
  3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

การรับสมัครสอบงานราชการ สำนักงาน ป.ป.ช.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และที่สำนักงาน ป.ป.ช. (นนทบุรี)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>งานราชการที่เปิดสอบ