สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครข้าราชการ 48 อัตรา

0
1449

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักอนามัย จำนวน 48 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงาน กทม. สำนักอนามัย ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1-22 กรกฎาคม 2563

สมัครงาน กทม.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา
  2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา

วิธีสมัครงาน กทม.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน กทม. สำนักอนามัย ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1-22 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน กทม.