สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวช. และปริญญาตรี

0
2803

เปิดสอบงานราชการ 2559

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่การข่าว วุฒิ ปวช. และวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งละ 1 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจงานราชการที่เปิดสอบ 2559 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

งาน สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เปิดสอบงานราชการ 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  2. เจ้าพนักงานธุรการ
  3. เจ้าหน้าที่การข่าว

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 22 ชั้น 2 สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน