ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานกองทุน วุฒิปวส./ปริญญาตรี 8 อัตรา 18-26 มิ.ย.

0
823

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 8 อัตรา วุฒิปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครงาน ส.ป.ก. ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2563

สมัครงาน ส.ป.ก.

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 อัตรา
  3. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน ส.ป.ก.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน ส.ป.ก. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ส.ป.ก.