ส.ป.ก. รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 5 ตำแหน่ง 58 อัตรา 23 มี.ค.-24 เม.ย.

0
652

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสอบแข่งขัน คัดเลือก และบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 58 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสอบเข้ารับราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563

สอบเข้ารับราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิชการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 44 อัตรา
  5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา

วิธีสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้สมัครงานออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบเข้ารับราชการ ปวส.