ส.ป.ก. เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 5 ตำแหน่ง 58 อัตรา สมัครออนไลน์ด่วน!!!

0
673

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 58 อัตรา การศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจการเปิดสอบข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

เปิดสอบข้าราชการ

ตำแหน่งงานราชการ

  1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
  2. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 44 อัตรา
  3. นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  4. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  5. วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีการสมัครเปิดสอบข้าราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเปิดสอบข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบข้าราชการ