หางานราชการ เมืองพัทยา กำลังเปิดรับพนักงาน วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 44 อัตรา

0
5050

หางาน พัทยา

เมืองพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยตำแหน่งงานว่างที่รับสมัคร รวมจำนวน 20 ตำแหน่ง 44 อัตรา ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดรับ ได้แก่ วุฒิ ปวส. และวุฒิปริญญาตรี ดังนั้น สมาชิกที่สนใจ กำลังหางาน พัทยา ให้ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งจากเอกสารต้นฉบับ และสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน เมืองพัทยา

 

หางาน พัทยา

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรี

 1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตราฃ
 4. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 3 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักอาชีวบำบัดจำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
 9. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา

 

ตำแหน่งงานวุฒิ ปวส.

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 5 อัตรา
 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
 7. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัครงาน

เมืองพัทยา เปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารใหม่

 

เอกสารต้นฉบับ หางาน พัทยา