งานมหาวิทยาลัย มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

0
7534

สมัครงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2560

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2561

สมัครงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิเทศศาสตร์
  • มีความสามารถด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC – Integrated Marketing Communication)
  • มีความสามารถในการเขียนข่าว เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 3. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
  • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฏหมาย
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานล่วงเวลา ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความถนัดในงานบริการ

การสมัครงานมหาวิทยาลัย

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตามประกาศดังกล่าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน