องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี

0
552

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบวันนี้ องค์การจัดการน้ำเสียมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3-4

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 29 สิงหาคม 2562

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  • พนักงานการเงิน ระดับ 3-4

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ