องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งวิศวกร 3 อัตรา รับถึง 30 ธ.ค.

0
1159

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และวิศวกรเครื่องกล จำนวน 3 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย ให้สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

สอบงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  2. วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
  3. วิศวกรเครืองกล จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองมาตรฐานวิศวกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สอบงานรัฐวิสาหกิจ