องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 13 อัตรา

0
928
อบจ.พิษณุโลก

สมัครสอบครูผู้ช่วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา โดยผู้สนใจ สมัครสอบครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ อบจ.พิษณุโลก กำหนดไว้

สมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย อบจ.พิษณุโลก ตามประกาศงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 17 สิงหาคม 2558

 อบจ.พิษณุโลกสมัครสอบครูผู้ช่วย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกฟิสิกส์  จำนวน 1 อัตรา
 2. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
 3. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 4. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคม จำนวน 2 อัตรา
 5. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา  จำนวน 1 อัตรา
 6. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 7. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
 8. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 9. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา (ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล) จำนวน 1 อัตรา
 10. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา (ผู้ฝึกสอนกีฬาตะกร้อ) จำนวน 1 อัตรา
 11. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา (ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา) จำนวน 1 อัตรา
 12. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา (ผู้ฝึกสอนกีฬามวย) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบครูผู้ช่วย ให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 2 (ตึกใหม่) ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 5 – 17 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

***สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบก่อนวันดำเนินการประเมินสมรรถนะ 5 วันทำการ โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจดูรายชื่อด้วยตัวเอง ซึ่งจะปิดประกาศไว้ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 2 (ตึกใหม่) ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทางเว็บไซต์ www.ppao.go.th

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครสอบครูผู้ช่วย