องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับสมัคร ครูผู้ช่วย และภารโรง รวม 5 อัตรา

0
1823

สมัครงาน อบจ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกสัมคมศึกษา,ผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และภารโรง รวม 5 อัตรา

สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน อบจ.เชียงราย ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษา ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 17 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน อบจ. เชียงราย

สมัครงาน อบจ.เชียงราย

ตำแหน่งงานว่าง

  1. ผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อ้ตรา

  2. ผู้ช่วยครู เอกสารคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

  3. ภารโรง  จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน อบจ.

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน อบจ. ให้สมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ระหว่างวันที่ 6 – 17 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

กรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบให้ทราบ ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ทาง www.chiangraipao.go.th หรือสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5317 5319 ในวันและเวลาราชการ

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน อบจ.