องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้าง 33 อัตรา

0
5882
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สมัครงาน อบจ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรา 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) โดยแบ่งเป็นประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 12 อัตรา รวมทั้งสิ้น 33 อัตรา

สำหรับผู้สนใจ ต้องการสมัครงาน อบจ.เชียงใหม่ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมัครงาน อบจ.เชียงใหม่

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

 1. พนักงานประจำรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล  จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานประจำรถกู้ภัยไฟ้าส่องสว่าง  จำนวน 2 อัตรา
 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 11 อัตรา
 5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 5 อัตรา
 6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ)

 1. ผู้ช่วยพยาบาง  จำนวน 2 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

 1. ผู้ช่วยช่างโยธา  จำนวน 2 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
 3. ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

 1. พี่เลี้ยง  จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ  จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน อบจ.เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ  โดยการรับสมัครครั้งนี้ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (มีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link