[งานรัฐวิสาหกิจ] องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างวันนี้

0
956

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 8 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-22 มีนาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. หัวหน้าแผนกสารบรรณ 7 จำนวน 1 อัตรา
  2. นักยัญชี 5 จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 5 จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 4 จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 จำนวน 1 อัตรา
  6. เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป 3 จำนวน 1 อัตรา
  7. นิติกร 5 จำนวน 1 อัตรา
  8. นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว กําหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fishmarket.co.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์0-2211-7300 ต่อ 2510 โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเองที่สํานักงาน บริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา เลขที่ 149 ซอยเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ในระหว่างเวลา 08.30- 16.30นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) และชําระค่าสมัคร 100 บาท

 

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ