องค์การสะพานปลา เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 5 ตำแหน่ง 8-12 มิ.ย.

0
1051

องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดองค์การสะพานปลา จำนวน 5 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา ให้สมัครงานออนไลน์ หรือสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. นิติกร 5 จำนวน 1 อัตรา
  2. นิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา
  3. นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
  4. บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
  5. สถาปนิก 3 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่องค์การสะพานปลาระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ