องค์การสะพานปลา เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี 9 อัตรา บัดนี้ ถึง 25 ต.ค.

0
333

องค์การสะพานปลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี ผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562

เปิดสอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรโยธา 3 จำนวน 3 อัตรา
  2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 3 จำนวน 1 อัตรา
  3. นักบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 จำนวน 1 อัตรา
  5. นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
  6. บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
  7. ช่างก่อสร้าง 2 จำนวน 1 อัตรา

การสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ผู้สนใจสมัครงานราชการที่เปิดสอบ สามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>เปิดสอบงานราชการ