องค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
6096

ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจวันนี้ โดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

  1. นิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา
  2. นักผลิตภัณฑ์ 4 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ