องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานจ้าง วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 27 อัตรา 15 ต.ค.-14 พ.ย.

0
407

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก, กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสนับสนุน ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 27 อัตรา วุฒิปวช. / ปวส. /ป.ตรี ผู้สนใจสมัครงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 14 พ.ย. 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 3 อัตรา
  • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จำนวน 16 อัตรา
  • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง จำนวน 2 อัตรา
  • องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ จำนวน 6 อัตรา

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ