อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 65 อัตรา

0
1211
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สมัครสอบครูผู้ช่วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา โดยผู้ที่สนใจ สมัครสอบครูผู้ช่วย ในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบวิชาเอกที่จะเปิดรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากรายละเอียดในประกาศนี้ และสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสมัครสอบครูผู้ช่วย

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 19 อัตรา

 2. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา

 3. สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

 4. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 5. สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 3 อัตรา

 6. สาขาวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง (อิสาน) จำนวน 2 อัตรา

 7. สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา

 8. สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา

 9. สาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

 10. สาขาวิชาเอกวัดผลการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

 11. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา

 12. สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 13. สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

 14. สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา

 15. สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

 16. สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

วิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน