อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 9 ตำแหน่ง 31 อัตรา

0
1154

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 ตำแหน่ง 31 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครงาน อบจ.นครศรีธรรมราช ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

สมัครงาน อบจ.

ตำแหน่งว่าง

  1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 6 อัตรา
  6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 6 อัตรา
  7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา
  8. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
  9. คนงาน จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครงาน อบจ.

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถสมัครได้โดยติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน อบจ.