อบจ.นนทบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 76 อัตรา

0
4889
สอบครูผู้ช่วย

สอบครูผู้ช่วย 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กำลังดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 76 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจอยากจะเป็นครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษานี้ ให้ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มีนาคม 2558

สอบครูผู้ช่วยสมัครครูผู้ช่วย 2558

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 76 อัตรา

 1. วิชาเอกภาษาไทย  จำนวน 12 อัตรา

 2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา

 3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

 4. วิชาเอกชีววิทยา  จำนวน 1 อัตรา

 5. วิชาเอกเคมี  จำนวน 1 อัตรา

 6. วิชาเอกสังคมศึกษา  จำนวน 8 อัตรา

 7. วิชาเอกประวัติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

 8. วิชาเอกสุขศึกษา  จำนวน 1 อัตรา

 9. วิชาเอกศิลป์ศึกษา (ทัศนศิลป์) จำนวน 2 อัตรา

 10. วิชาเอกนาฏศิลป์ (จำนวน 2 อัตรา

 11. วิชาเอกดนตรีสากล (ตะวันตก) จำนวน 1 อัตรา

 12. วิชาเอกดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) จำนวน 2 อัตรา

 13. วิชาเอกเกษตร  จำนวน 1 อัตรา

 14. วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ช่างเชื่อม) จำนวน 1 อัตรา

 15. วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

 16. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

 17. วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 18 อัตรา

 18. วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

 19. วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

 20. วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

 21. วิชาเอกวัดผลประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

 1. นักการภารโรง จำนวน 18 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. หรือ ก.ค. รับรอง กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในสาขาวิชาเอกที่สมัคร
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

การสมัครสอบครูผู้ช่วย 2558

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องระบุวิชาเอกที่จะสมัครได้เพียงวิชาเอกเดียวเท่านั้น

 

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จะประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร ให้ทราบก่อนดำเนินการสรรหา ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link