อบจ.ปทุมธานี รับสมัครครูผู้ช่วย/พนักงานจ้าง 23 ตำแหน่ง 63 อัตรา 3-28 ก.พ.

0
1003

ประกาศรับสมัครงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงาน อบจ.ปทุมธานี ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยและพนักงานจ้าง จำนวน 23 ตำ่แหน่ง รวม 63 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงาน อบจ.ปทุมธานี ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-28 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงาน อบจ.

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ครูผู้ช่วย 20 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 4. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
 7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
 10. ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 4 อัตรา
 11. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 12. แม่บ้าน จำนวน 11 อัตรา
 13. ภารโรง จำนวน 7 อัตรา
 14. คนสวน จำนวน 6 อัตรา

วิธีสมัครงาน อบจ.

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานอบจ.ปุทมธานี สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน อบจ.