อบจ.พัทลุง รับสมัครพนักงานจ้าง 11 ตำแหน่ง 20 อิัตรา

0
13127
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

สมัครงาน อบจ.พัทลุง

ประกาศรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 20 อ้ตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ให้เข้าไปดูรายละเอียดเฉพาะสำหรับตำแหน่งต่างๆ ที่ลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มีนาคม 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงสมัครงาน อบจ.พัทลุง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยช่างสำรวจ  จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยช่างเครื่องกล  จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

 1. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 4 อัตรา
 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน 5 อัตรา
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา
 4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จำนวน 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

 1. ยาม  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครงาน อบจ.พัทลุง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน อบจ. ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และทาง www.phatthalungpao.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>>Download Link