อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครงานกันแล้ว 23 ตำแหน่ง 43 อัตรา ด่วน!!!!

0
15318
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

สมัครงาน อบจ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 23 ตำแหน่ง 43 อัตรา โดยแบ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผุู้มีคุณวุฒิ) และพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงาน อบจ.สงขลา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสมัครงาน อบจ.สงขลา

ตำแหน่งราชการที่เปิดสอบ

 1. ผู้ช่วยนิติกร 
 2. ผู้ช่วยนักผังเมือง
 3. ผู้ช่วยสันทนาการ
 4. ผู้ช่วยครู (อัตราจ้าง)
 5. นักวิชาการสาธารณสุข
 6. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
 7. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 8. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน
 10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 13. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 14. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 15. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 16. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 17. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 18. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 19. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 20. นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
 21. นายท้ายเรือกลเดินเรือทะเลเฉพาะเขต
 22. ช่างกลเรือ
 23. คนงานทั่วไป

 

การรับสมัครงาน อบจ.สงขลา

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ให้ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7430 3105

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ทราบ ก่อนวันดำเนินการเลือกสรรไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน อบจ.สงขลา