อบจ.อยุธยา รับสมัครงาน ผู้ช่วยครูและพนักงานจ้าง 31 อัตรา

0
18941
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา

สมัครงาน อบจ.อยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุะยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวม 24 ตำแหน่ง 31 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจสมัครงาน อบจ.อยุธยา ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งจากลิงก์แนบท้ายประกาศ และสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยาสมัครงาน อบจ.อยุธยา

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

1. ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

 1. ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)  จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยครู (ภาษาจีน)  จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยครู (ดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยครู (พลศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยครู (สังคมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยครู (ประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
 12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โภชนากร  จำนวน 1 อัตรา
 13. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา

 

2. ประเภทผู้มีทักษะ

 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก  จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

 

3. พนักงานจ้างทั่วไป

 1. พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา  จำนวน 1 อัตรา
 3. คนสวนทุ่งภูเขาทอง  จำนวน 3 อัตรา
 4. คนสวนทุ่งมะขามหย่อง  จำนวน 2 อัตรา
 5. คนงานสนามกีฬา จำนวน 4 อัตรา
 6. ภารโรง  จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ตามรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัคร ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน อบจ.อยุยา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน อบจ.อยุธยา ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.aypao.com.go.th หัวข้อ “การรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2558” และที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.aypao.com.go.th

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>>>สมัครงาน อบจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>>>เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>>>เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน>>>เอกสารแนบท้ายประกาศ 3