อบต.แม่คะตวน จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานส่วนตำบล 7 อัตรา

0
2429

สมัครงาน อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 – 2560 จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน อบต.แม่คะตวน ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าวนี้ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน อบต.แม่ตะควน

สมัครงาน อบต.

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ช่างโยธา ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
  4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
  5. นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
  6. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
  7. นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานส่วนตำบล โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน อบต.

ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 27 เดือน สิงหาคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน อบต.