อบต.ไทรน้อย จ.นนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 24 อัตรา 5-13 ก.ย.

0
1280

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งงานว่าง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน อบต.ไทรน้อย ตามประกาศรับสมัครงานราชการจังหวัดนนทบุรี ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2562

สมัครงาน อบต.

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
 1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
 10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับวิชาชีพเฉพาะ)
 • ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ)
 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา
 2. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัครงาน อบต.


ให้ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครงานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด ชั้น 1 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 5-13 กันยายน 2562

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน อบต.