อย.รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน 5 ตำแหน่ง วุฒิปวช./ปริญญาตรีทุกสาขา 11-18 ธ.ค.

0
1560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิปวช.และปริญญาตรีทุกสาขา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน อย. ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-18 ธันวาคม 2562

สมัครงาน อย.

ตำแหน่งงานว่าง

  1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังใน) จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (คลังนอก) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  5. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน อย.

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน อย. สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-18 ธันวาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน อย.