ออสเตรเลีย เปิดโครการย้ายถิ่นฐาน อ้าแขนรับแรงงาน 7 ทักษะ ให้อยู่อาศัยถาวร

0
6923

เปิดแล้วโครงการย้ายประเทศ รายได้ 3,000,000 บาทต่อปี ออสเตรเลีย เปิดโครการย้ายถิ่นฐาน อ้าแขนรับแรงงาน 7 ทักษะ ให้อยู่อาศัยถาวร
ข่าวดี โอกาสย้ายประเทศมาถึงแล้ว ใครที่เบื่อๆ อยากย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างแดน David Coleman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียเปิดเปิดเผยว่า ตอนนี้ออสเตรเลียเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติกลุ่มที่มีทักษะสูงในอุตสาหกรรมที่ออสเตรเลียมีความต้องการ มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้อยู่อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย

โปรแกรม GTI หรือชื่อเต็มๆ ว่า Global Talent Independent Program เป็นโครงการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือผู้ที่มีทักษะที่สำคัญ 7 ทักษะ โดยผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์การอยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย ก็ต่อเมื่อมีแนวโน้มจะได้รับเงินจากการทำงานมากกว่า AUD148,000 (ราว 3,000,000 บาท) ต่อปี จาก 7 ทักษะภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ

โดยกลุ่มอาชีพเป้าหมายของโครงการ Global Talent Independent Program (GTI) มาจากผู้ที่มีความสามารถ 7 ทักษะ ที่สำคัญ อันได้แก่

  1. AgTech (Agriculture Technology) ผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หรือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการเกษตรและอาหาร
  2. FinTech (Financial Technology) ผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน เช่น การทำธุรกรรมรับ-จ่าย-โอนเงินออนไลน์ หรือ การเงินรูปแบบใหม่ยุคดิจิตอลที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในด้านการเงิน
  3. MedTech (Medical Technology) ผู้ที่มีทักษะด้านสตาร์ทอัพด้านการแพทย์ หรือ นักเทคนิคการแพทย์
  4. Cyber Security ผู้ที่มีทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ มีความสามารถที่จะปกป้อง Cyberspace จากการโจมตี หรือ ป้องกันพื้นที่ทาง Cyber หรือระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายจากการถูกโจมตี
  5. Energy and Mining Technology ผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีการทำเหมืองแร่และพลังงาน
  6. Space and Advanced Manufacturing ผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิตในลักษณะการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเติมเนื้อวัสดุเข้าไปทีละชั้นจนได้ออกมาเป็นวัตถุที่มีรูปร่างตามต้องการ หรือ การพิมพ์แบบ 3 มิติ
  7. และ ผู้ที่มีทักษะเกี่ยวกับ Quantum Information/Advanced Digital/ Data Science and ICT

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการย้ายถิ่นฐานจะมีรายได้ที่คาดการไว้ประมาณขั้นต่ำอยู่ที่ AUD148,700 (ราว 3,000,000 บาท) ต่อปี โดยจะพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้

  • รายได้จากทำงานในปัจจุบัน
  • รายได้ของงานในอนาคต
  • จบการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน 7 ทักษะ ในระดับปริญญาโท หรือ เอก

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการย้ายถิ่นฐานสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียด

เอกสารต้นฉบับ>>>ทำงานออสเตรเลีย