อ.ส.ค. เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา 16 มี.ค.-16 เม.ย.

0
2464

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา

ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2563

สมัครงาน อ.ส.ค.

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

  1. นายสัตวแพทย์ 5 จำนวน 2 อัตรา
  2. วิศวกร 4 จำนวน 1 อัตรา
  3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 จำนวน 1 อัตรา
  4. นักการตลาด 4 จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ อ.ส.ค. ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจ