สมัครงาน!!! “บริษัท Cerebos (Thailand) ผลิตภัณฑ์ แบรนด์” เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งว่าง 9 ตำแหน่ง

0
10380

สมัครงาน Cerebos ประเทศไทย

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตอาหารและอาหารเสริมสุขภาพ หรือที่เรารู้จักในชื่อว่า (แบรนด์) อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์และ ความปลอดภัยของอาหาร การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิ จึงได้จัดตั้งระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น ทั้งนี้ เซเรบอส ประเทศไทย ต้องการหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท และก้าวไปพร้อมกัน

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานบริษัท เซเรบอส ประเทศไทย

ตำแหน่งงานว่าง

        ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

 1. Accountant จำนวน 1 อัตรา URGENTLY REQUIRED!!!
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาบัญชี
  อายุ : 25-35 ปี
  มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

  ประจำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

 2. QA Supervisor Rawmaterial จำนวน 1 อัตรา URGENTLY REQUIRED!!!
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี – โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,สาขาเทคโนโลยีอาหาร,สาขาไบโอเทคโนโลยี
  มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

  ประจำนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบังและปิ่นทอง2

 3. Technician จำนวน 1 อัตรา  URGENTLY REQUIRED!!!
  วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง และสาขาช่างกล
  อายุ : 25-30 ปี
  มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

  ประจำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

 4. QA Supervisor / QA Staff – packaging Development จำนวน 1 อัตรา URGENTLY REQUIRED!!!
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี – โท สาขาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ,สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  อายุ : 22-35 ปี
  รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 5. Production Supervisor จำนวน 1 อัตรา URGENTLY REQUIRED!!!
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี – โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร,วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  อายุ : 23-32 ปี
  มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 6. Maintenance Engineer จำนวน 1 อัตรา URGENTLY REQUIRED!!!
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี – โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  อายุ : 25-35 ปี
  มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 7. IT Executive Technical Support จำนวน 1 อัตรา URGENTLY REQUIRED!!!
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อายุ : 24-28 ปี
  มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

  บริษัท BRAND’S 1835 Co.Ltd.

 8. Production Supervisor / หัวหน้างานฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  อายุ : 27 ปี ขึ้นไป
 9. QC Technician (เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ) จำนวน 1 อัตรา
  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์/วิศวกรรม
  อายุ : 25 ปี ขึ้นไป
  มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด >>> คลิกที่นี่