เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครพนักงานจ้าง 25 ตำแหน่ง 66 อัตรา

0
2201

สมัครงาน เทศบาล

เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติงานสังกัดกองต่างๆ จำนวน 25 ตำแหน่ง รวม 66 อัตรา สำหรับผู้ที่ให้ความสนใจสมัครงาน เทศบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน เทศบาลตำบลบางปู

 

สมัครงาน เทศบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) จำนวน 28 อัตรา

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 5 อัตรา
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานโภชนาการ  จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยครู  จำนวน 7 อัตรา
 8. พนักงานตรวจโรคสัตว์  จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์  จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  จำนวน 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  จำนวน 1 อัตรา
 12. ผู้ช่วยนิติกร  จำนวน 2 อัตรา
 13. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ  จำนวน 1 อัตรา
 14. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ) จำนวน 2 อัตรา

 1. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยสถาปนิก  จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) จำนวน 7 อัตรา

 1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 2. พนักงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา

พนักจ้างทั่วไป จำนวน 29 อัตรา

 1. พนักงานดับเพลิง  จำนวน 5 อัตรา
 2. พนักงานเทศกิจ  จำนวน 3 อัตรา
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน 2 อัตรา
 4. ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 2 อัตรา
 5. ภารโรง  จำนวน 1 อัตรา
 6. คนงาน  จำนวน 16 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เทศบาล

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติงานสังกัดกองต่างๆ จำนวน 25 ตำแหน่ง รวม 66 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน เทศบาล

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน เทศบาล