เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้าง 13 ตำแหน่ง 17 อัตรา

0
6030

สมัครงาน เทศบาลขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการสมัครงาน เทศบาลนครขอนแก่น ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน เทศบาลขอนแก่น

 

สมัครงาน เทศบาลขอนแก่น

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 2 อัตรา
 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  จำนวน 2 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  จำนวน 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
 7. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยสถาปนิก  จำนวน 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนิติกร  จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)  จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานตัดแต่งต้นไม้สวยงาม (ผู้มีทักษะ)  จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน เทศบาลขอนแก่น

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จ้าง ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 13 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด  ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน เทศบาลขอนแก่น

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถมาติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น โดยผู้สมัครมีสิทธิเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน เทศบาลขอนแก่น