เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง

0
1037

เทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานเทศบาล ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 2-10 กันยายน 2562

สมัครงาน เทศบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  3. ผู้ช่วยนิติกร จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
  5. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน เทศบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถมาขอรับใบสมัคร และสมัครงานด้วยตนเองได้ ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน เทศบาล