เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครพนักงานจ้าง 92 อัตรา

0
1120

เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 92 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 16-26 สิงหาคม 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

  • พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา
  • คนสวน 3 อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป

  • คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
  • คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา
  • คนสวน จำนวน 4 อัตรา
  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 16 อัตรา
  • คนงานประจำรถขยะ จำนวน 56 อัตรา

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-26 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ