เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 20 สาขาวิชา รวม 60 อัตรา

0
4801
เทศบาลนครภูเก็ต

สอบครูผู้ช่วย เทศบาลภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 20 สาขาวิชาเอก รวม 60 อัตรา

สมาชิกที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย เทศบาลภูเก็ต ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 ตุลาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เทศบาลนครภูเก็ตสอบครูผู้ช่วย เทศบาลภูเก็ต

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
 3. สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 7 อัตรา
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 5. สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 6. สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
 7. สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 8. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
 9. สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
 10. สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
 11. สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 5 อัตรา
 12. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 13. สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 14. สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 15. สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
 16. สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
 17. สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 5 อัตรา
 18. สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 19. สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
 20. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย เทศบาลภูเก็ต

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสต์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วย เทศบาลภูเก็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบครูผู้ช่วย เทศบาลภูเก็ต ให้สมัครงานด้วยตนเอง ที่ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 ตุลาคม 2558 ทุกวันเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน