เทศบาลนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ- ป.ตรี 17 ตำแหน่ง 43 อัตรา 25 พ.ย.- 4 ธ.ค.

0
675

เทศบาลนครนครราชสีมา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครงาน เทศบาล ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562

สมัครงาน เทศบาล

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 3 อัตรา
 6. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 4 อัตรา
 7. ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา
 8. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 13. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 6 อัตรา
 14. ช่างประปา จำนวน 10 อัตรา
 15. พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 อัตรา
 16. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 3 อัตรา
 17. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงาน เทศบาล

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน เทศบาลนครนครราชสีมา ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอำนวย สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน เทศบาล