เทศบาลนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน 9 ตำแหน่ง 84 อัตรา 11-19 ก.พ.

0
474

เทศบาลนครราชสีมา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 84 อัตรา โดยให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลนครราชสีมา สำหรับผู้สนใจสมัครงานเทศบาล ตามประกาศรับสมัครงาน ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2563

สมัครงานเทศบาล

ตำแหน่งงานว่าง

  1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา
  5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
  6. เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 3 อัตรา
  7. คนงาน จำนวน 21 อัตรา
  8. คนงาน (ปัด/กวาด) จำนวน 29 อัตรา
  9. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 23 อัตรา

วิธีสมัครงานเทศบาล

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานเทศบาล ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานระบบและมาตรฐานงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานเทศบาล